Ir daudz lietu, ko ikdienā nepamanām, lai arī tās pazīstam. Surdotulki televīzijā, iespējams, ir vieni no tiem, kaut cilvēkiem, kuri ir vājdzirdīgi vai nedzirdīgi, tieši viņi ir paši svarīgākie programmu vadītāji. Monopolā iepazīstam divas pasaules vienā ekrānā – raidījuma viešņa surdotulce, Latvijas Televīzijas projektu vadītāja Elza Volonte.