„Laiks Ziedonim 2017” zinātnes kategorijā „Taureņu uzbrukums” balvu saņēmis Kārlis Agris Gross – Rīgas Tehniskās Universitātes Neorganiskās ķimijas institūta pētnieks. Viņam ir doktora grāds materiālzinātnēs. Savā pētniecības nozarē Kārlis ir strādājis 30 gadus trīs kontinentos un ir sapratis, cik svarīgi sakārtotībai visos līmeņos, lai izgatavotais materiāls sniegtu vislabākās īpašības. Šo tēmu Kārlis uzsāka ar Marijas Kirī reintegrācijas projektu, turpināja ar Marijas Kirī zinātnieku apmaiņas projektu un pašlaik vada jaunu Eiropas projektu – „Signaling Implant”. Šis darbs tiek izpildīts Neorganiskās sintēzes institūtā. Kārlis Agris Gross dzimis Austrālijā, stažējies vairākos kontinentos, bet izvēlējies turpināt savu profesionālo darbību Latvijā. Atbraucot uz Latviju, Kārlis redzēja, ka jauniem pētniekiem nepieciešama palīdzība zinātnisko publikāciju veidošanā, tādēļ ieviesa divus studiju kursus, lai palīdzētu interesentiem izstrādāt žurnālu rakstus atbilstoši starptautiskajām prasībām.