Žurnālista lielākā aktualitāte ir šis brīdis. Varbūt sekojot žurnālistu darbam, vēsturnieki nākotnē atradīs patiesāko notikumu spoguli. Kā ar laiku sadzīvo pati mūslaiku progresīvā žurnālistika, vaicājam šī vakara Monopola viešņai, Latvijas Televīzijas žurnālistei Olga Dragiļevai.