Alberta un lauvas dālderi, Rīgas šiliņi, vara un sudraba klipes, zviedru plākšņu nauda – nauda 17. gadsimta Kurzemes un Zemgales hercogistē, Poļu un vēlāk Zviedru Vidzemē. Studijā vēsturnieces Mārīte Jakovļeva (LU Latvijas vēstures institūts) un Anda Ozoliņa (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs).