Nauda Latvijā 18. un 19. gadsimtā, proti, Krievijas impērijas laikā. 18. gadsimta laikā Latvijas teritorija pakāpeniski nonāca Krievijas impērijas sastāvā – vispirms tā Vidzeme un Rīga, kas Krievijas sastāvā ir de facto kopš 1710. gada, pēc tam Polijas dalīšanas rezultātā Krievijas impērijai pievienoja arī Latgali 1772. gadā un visbeidzot 1795. gadā Kurzemes un Zemgales hercogiste nokļuva Krievijas sastāvā. Līdz ar to latviešu apdzīvotā teritorija tagad bija vienā valstī, līdz ar to arī naudas sistēma visā šajā teritorijā kļūst vienota. Tā ir Krievijas impērijas nauda. 18. gadsimts bija pārejas posms. Par naudu Latvijas teritorijā 18. un 19. gadsimtā stāsta vēsturnieces Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieces Kristīne Ducmane un Anda Ozoliņa.

Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku.