Ātri rit gavēņa laiks, kas pēc rRetumu tradīcijas sākās ar pelnu trešdienu 1. martā, bet Austrumu baznīca to uzsāka vēl dažas dienas agrāk. Dažs ļoti veiksmīgi ir iegājis gavēnī, cits vēl joprojām to mēģina izdarīt, tāpēc raidījumā Pāri mums pašiem saruna par gavēņa praksi. Šķiet, ka šodien Rietumu praksē kristieši pietiekami nenovērtē gavēni kā gandarīšanas laiku un bieži tiek izcelta tā farizejiskā puse, uzsverot, ka tās var būt bīstami veselībai. Ja iepazīstam reliģiju vēsturi, var redzēt, ka cilvēkam, kurš vēlas pievērsties Dievam, tas bijis līdzeklis, kas atver viņa sirdi Dievam. Sarunā piedalās Rīgas Pārdaugavas Sv. Trijādības pareizticīgo baznīcas virspriesteris Jānis Dravants un Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests priesteris Andris Kravalis.