Vai tā ir iespēja vai nasta, vērtība vai nejaušība? Kāda dzīves uztvere dominē Svētajos Rakstos, ko no tās varam mācīties. Raidījumā Pāri mums pašiem viesi: teoloģiajs doktors no Šveices, priesteris Andris Marija Jerumanis un Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas mācītājs Krists Kalniņš.