Dzīve ir nepārtraukts izvēles process, kurā ceļu starp labo un ļauno norāda neredzams padomnieks - klusa iekšējā balss. Tā ir cilvēka sirdsapziņa. Dažreiz tā var grauzt, pamosties, vai arī klusēt. No kurienes sirdsapziņa saņem signālu un kas to vada, vai vienmēr varam paļauties uz savu sirdsapziņas balsi un kā atbrīvoties no sirdsapziņas pārmetumiem, meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā ar raidījuma Pāri mums pašiem viesiem Ogres baptistu draudzes mācītāju Daini Pandaru un Valmieras Vasarssvētku draudzes mācītāju Andreju Vatuļinu.