Pētījums liecina, ka 44 % Latvijas iedzīvotāju sevi uzskata par kristiešiem, daudzi ir kristīti vai laulājušies baznīcā, daudzi labprāt nēsa krustiņu, lūdz Tēva reizi, ziedo labdarībai un dara vēl citus labus darbus. Bet vai tas ir pietiekami, lai uzskatītu sevi par kristieti. Kas raksturo kristieti mūsdienās? Ar ko viņš atšķiras no kristiešiem pirms 2000 gadiem? Kā var atpazīt īstu kristieti no kristieša, kas izliekas par tādu, raidījumā Pāri mums pašiem diskutē Majoru, Slokas un Ķemeru draudžu vikārs Juris Jalinskis, Saulkrastu un Skultes luterāņu draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs un evanģēliskās kristiešu draudzes “Atdzimšana” mācītājs Aigars Velvičs.