Cik lielā mērā mēs lielā mērā lietojam tās dāvanas, ko esam saņēmuši no Dieva? Vai cilvēkiem pietiek drosmes un uzdrīkstēšanās darīt to, vai spējām Dievam pateikt jā, ļaujoties, lai viņš pilnībā pārvalda mūsu dzīvi? Vai spējam uzticēties pilnībā un arī veltīt sevi pilnībā viņa plānam, zinot, ka tas ir vislabākais mūsu dzīvē. Daudz zinām cilvēkus, kas ir teikuši – jā un visu savu dzīvi veltījuši kalpošanai Dievam, pirmām kārtām domājot par garīdzniekiem. Tomēr neatkarīgi no mūsu statusa, izcelsmes vai profesijas, cilvēks var kļūt par Svēta gara instrumentu un darīt tos darbus, ko Dievs vēlas caur šo cilvēku īstenot. Saruna raidījumā Pāri mums pašiem ar fizikas un matemātikas skolotāju Alanu Džonsu no Lielbritānijas, kurš savā iepriekšējā Latvijas apmeklējuma reizē arī viesojās raidījumā un kurš tieši tā, kā Bībelē rakstīts, spēja atstāt visu – ienesīgu amatu, nodrošinātu dzīvi, lai paklausītu Dievam.