Mūsdienu steidzīgajā laikmetā, kad darba tirgū pastāv sīva konkurence, pazemība bieži netiek pieminēta un izcelta. Iespējams, ka kāpšanā pa karjeras kāpnēm šī īpašība ir traucējoša. Piemēram, vispārīgie standarti lietišķās sarunas etiķetei norāda, ka cilvēks nedrīkst būt pazemīgs. Savukārt rakstniece Zenta Mauriņa rakstījusi: „Kas sevī glabāt divus dārgakmeņus – pazemību un pacietību – piedzīvo brīnumus.”

Pazemība - vai tā ir cilvēka vājuma izpausme, vai atslēga uz panākumiem. Kā atšķirt patiesu pazemību no viltus pazemības, kādi var būt ieguvumi, esot pazemīga, raidījumā Pāri mums pašiem atbildes uz šiem jautājumiem meklē baptistu mācītājs Edgars Godiņš un Jaunjelgavas, Daudzevas un Seces ev. lut. draudžu mācītājs Rolands Eimanis.