Dažādas ir dienas, ko pavadām, un dažāds ir šo dienu saturs. Tomēr viena diena ir īpaša nedēļas ritējumā – tā ir svētdiena. Bībele un Svētie raksti arī īpaši izceļ šīs dienas pavadīšanu un pat ir doti norādījumi, kā to pavadīt – Tev būs svēto dienu svētīt, teikts trešajā bauslī. Esam aicināti ne tikai atpūsties, bet arī svētīt šo dienu. Kāda ir svētdienas svētīšanas nozīme un kā tā izpaužas, par to saruna raidījumā Pāri mums pašiem ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docentu baznīcas vēsturnieku Andri Priedi un Ādažu ev. lut. Draudzes, kas pulcējas Baltezera baznīcā, mācītāju Ivaru Jēkabsonu.