Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā 9. martā notika Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieku vadībā radītās monogrāfijas "Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts" atvēršanas svētki.

Monogrāfija ir veltījums Latvijai simtgadē, kas teksta, tabulu, diagrammu, karšu un attēlu 800 lappusēs no A līdz Z stāsta par Latvijas ģeogrāfiju. Grāmatas saturs ir iespaidīgs – kopumā monogrāfija aptver 10 lielas nodaļas – “Latvijas teritorija”, “Zeme”, “Atmosfēra”, “Virszemes ūdeņi”, “Dzīvības sfēra”, “Iedzīvotāji un apdzīvojums”, “Saimniecības ģeogrāfija un Latvijas vieta pasaulē”, “Dabas daudzveidības un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzība” un “Latvijas ilgtspējīga attīstība”.

Raidījumā Pēcpusdiena ar jauno izdevumu iepazīstina profesors, grāmatas zinātniskais redaktors Oļģerts Nikodemus.