Izskatīšanai uz MK virza Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu par sejas aizsegšanas ierobežojumu

Likumprojekta "Sejas aizsegšanas ierobežojuma likums" mērķis ir nodrošināt vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanu, atvērtu savstarpējo sabiedrības locekļu saziņu un kopā dzīvošanu, kā arī latviskās un eiropeiskās kultūrtelpas aizsardzību, teikts likumprojekta anotācijā.

Ierobežojums aizsegt seju publiskās vietās ieviests: Francijā, Beļģijā, Bulgārijā, Ēģiptē, Nīderlandē, Austrijā, Vācijā (noteiktajās vietās)  kā arī Šveices, Spānijas un Itālijas atsevišķās pašvaldībās. Ierobežojuma ieviešanu apspriež Igaunijā.

Likumprojektu skaidro Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Jekaterina Macuka, Tiesībsarga vietniece, pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore Laima Geikina