Ministru kabinets izskatīja Valsts kancelejas sagatavoto "Valsts pārvaldes reformu plānu 2020", kurā paredzēts samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu par 6% jeb aptuveni 3500 un reformēt mazās valsts iestādes.

Tieši aktivitātes, kas paredz valsts pārvaldē samazināt amata slodžu skaitu par 6%, kā arī pārskatīt un izvērtēt ļoti mazo un mazo valsts iestāžu funkcijas, izpelnījušās vislielāko rezonansi. Liela daļa ministriju paudušas iebildumus pret ieceri par konkrētu skaitu samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu, kā arī reformēt mazās valsts institūcijas.

Valsts pārvaldes reformu virzieni izstrādāti, analizējot valsts pārvaldes funkcijas un procesus, cilvēkresursus, problēmas un sabiedrības vajadzības trijās dimensijās - ekonomija (ieguldīt mazāk), lietderība (ieguldīt atbilstoši ieguvumiem) un efektivitāte (ieguldīt gudri).

Raidījumā Pēcpusdiena ar Ministru kabineta sēdē lemto iepazīstina Ministru prezidenta pārstāvis Andrejs Vaivars.

Viedokli izsaka Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma.