Prezentē "Latvijas e-indeksa" šā gada rezultātus.

Latvijas pašvaldību e-indekss analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides jomā. Latvijas valsts iestāžu e-indekss analizē iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu un efektivitāti iestāžu iekšējā darba organizācijā un starpiestāžu procesos, kā arī sniegto e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Pirmo šādu mērījumu veica 2014. gadā, 2015. gadā. Tagad tas ir atkārtots un salīdzināti rezultāti. Kāds ir bijis e-vides attīstības faktiskais progress jeb valsts digitālā transformācija.

2017. gada mērījumā ir piedalījušās visas pašvaldības.  Kopumā situācija pašvaldībās un valsts iestādēs ir uzlabojusies: Elektroniskā dokumentu aprite notiek, samazinājies to pašvaldību skaits, kuras dokumentus organizē tikai papīra formātā, ir iestādes, kur papīra formas dokumentu aprite praktiski nenotiek, 2016. gadā Lauku atbalsta dienestā 98% platību pieteikumi tikuši iesniegti elektroniski. Aizvien vairāk valsts iestādes cenšas veicināt starpiestāžu sadarbību e-pārvaldē, pilnveidojot datu sistēmas, lai nodrošinātu savietošanu ar citām datu bāzēm, pievienojoties publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības integrācijas videi jeb DIV, kas veicina starpiestāžu efektīvu sadarbību. Arvien aktīvāk izmanto sociālos tīklus. Vairs tikai 8 Latvijas pašvaldībām nav sociālo tīklu kontu.