Skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma plāno ieviest gadu vēlāk. Situāciju skaidro Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure. Dzirdēsit arī Neatkarīgās izglītības biedrības valdes locekles Laimas Geikinas un Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" vadītājas Dinas Jaunzemes viedokli.

Sākotnēji bija doma pārmaiņas sākt 2018.2019.mācību gadā, taču redzot, cik ilgs ir saskaņošanas periods, Izglītības un zinātnes ministrija ir secinājusi, ka jādod vēl viens sagatavošanās gads un pārmaiņas jāsāk no 2019./2020.mācību gada, saglabājot brīvprātības elementu, jo "neviens labāk par vecāku nezina par viņa bērnu gatavību".