Noslēdzies divus gadus ilgušais pētījums par Latvijas augstskolu pārvaldību, ko Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veica Pasaules Bankas eksperti. Šodien ar noslēdzošā pētījuma rezultātiem un ekspertu ieteikumiem iepazīstina plašāku sabiedrību. Ministrija arī informē par plānotajiem pasākumiem augstākās izglītības modernizācijā un akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanā. 2014.gadā Latvijas augstskolās ieviesa jaunu finansējuma modeli, balstītu uz trīs pīlāriem. 

Sižetā vairāk par to, kā augstskolām veicies ar jaunā modeļa ieviešanu un kādām problēmām ārvalstu eksperti aicinājuši pievērst uzmanību līdz šim?