Ministru prezidents un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ar Latgales plānošanas reģiona darbu un reģionam piešķirto Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma apguvi, kas aizvadītajā periodā veidoja kopumā 52 miljonus, ir apmierināts un sola speciālo Latgales programmu turpināt. Tajā pašā laikā mazākās Latgales pašvaldības norāda uz grūtībām investoru piesaistē.