Īpašs laiks Latvijas vēsturē - no 1987. gada līdz 2000. gadam .Un kā to redz dramaturgs Gunārs Priede. Apgāds "Jumava" ar šo, 5. sējumu, noslēdz "Gunāra Priedes dzīvi un darbus". Sastādītāja Ieva Struka šeit apkopojusi Priedes dienasgrāmatas, vēstules un lugas, kuras gan tolaik teātrim izrādās nevajadzīgas. Gundars Āboliņš lasa Gunāra Priedes dažādu gadu dienasgrāmatu fragmentus, kuros rakstīts arī par Jaunatnes teātri un tā izrādēm.

Raidījumu atbalsta: