Saruna ar rakstnieci Kristīni Ulbergu par romānu "Tur" izvēršas ne mazāk interesanta, kā pats romāns. Par cilvēkiem, kuri norobežojas no pastāvošās iekārtas un realitātes, kuri dzīvo meža mājā, lasa grāmatas un klejo sevis meklējumos. Arī Kristīnei pašai ir pieredze, ko nozīmē dzīvot šādā komūnā. Kristīnes Ulbergas romāns "TUR" vēsturisko romānu sērijā "Mēs.Latvija.20. gadsimts" iezīmē pagājušā gadsimta astoņdesmitos gadus. Gundars Āboliņš un Kristīne Ulberga tiekas pie romāna "TUR". To izdevusi "Dienas Grāmata.

Projektu atbalsta: