Jura Zvirgzdiņa stāsta dramatizējums 6 daļās. Dramatizējuma autore un režisore Antonija Apele. Komponists Jānis Ķirsis. Skaņu režisors Andis Ploks. Galvenajās lomās Velta Skurstene un Tamāra Soboļeva. Ierakstīts 2007. gadā.