Annas Sakses pasaku stāsta Zane Daudziņa un Andris Keišs.