Augstākā tiesa mudina atbildīgo Labklājības ministriju un ministra pārraudzībā esošo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju pievērst uzmanību bāriņtiesu lēmumiem par vecāku tiesību pārtraukšanu. Izskatot konkrētu lietu par Rīgas bāriņtiesas lēmumu pārtraukt aizgādības tiesības kādai mātei, tiesa saskatījusi arī iespējamu bāriņtiesas darbinieka neobjektivitāti un aizspriedumus. Lai par šīm problēmām, par kādām Radio ziņojis arī iepriekšējos „sistēmas bērnu” ierakstos, runātu plašāk, uz rīta interviju esam aicinājuši Veroniku Krūmiņu, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju.