LIZDA vadītāja Inga Vanaga par pāreju uz izglītību valsts valodā.