1847. gadā konfrontācija starp liberālajiem un konservatīvajiem spēkiem Šveicē noveda pie pilsoņkara. Apmēram mēnesi ilgā karadarbība noslēdzās 1847. gada 29. novembrī ar konservatīvās kantonu koalīcijas - t.s. Zonderbunda - kapitulāciju.