Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā vērsusies kāda bērna māte, kas lūdz izmeklēt iespējamu vardarbību un citus pārkāpumus kādā no Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Domē sākotnēji iespējamu pārkāpumu esamību noliedza, taču, pēc Radio un citu mediju intereses, pašvaldība ir iesaistījusies situācijas risināšanā, un šodien plānota īpaša sapulce bērnu vecākiem. Publiski plašāki komentāri gan netiek sniegti, jo esot jāsargā bērnu un fizisko personu dati. Nerunā arī konkrētais bērnudārzs un sociālie dienesti. Inspekcijā informē, ka šomēnes pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēs klātienē, lai vērtētu vai vecāku iesniegtā informācija ir apstiprināma vai nav. Pirms diviem gadiem veiktā pārbaudē konstatēti līdzīgi pārkāpumi.