Lai saglabātu veco koka ēku autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā tika īstenots Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts “Logs Latgales vecā koka mājā”. Pus gada garumā Restaurācijas izglītības programmas audzēkņi pedagogu vadībā ir apsekojuši un izpētījuši Rēzeknes pilsētas veco koka māju logus. Secinājums, koka ēku un logu skaits samazinās.