Svētrīts. Studijā mācītājs Ģirts Ašnevics.

Lasījums no Mateja evaņģēlija 8. nodaļas

Un Jēzus iekāpa laivā, un Viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri, bet Viņš gulēja. Un tie piegāja pie Viņa un modināja Viņu, sacīdami: “Kungs, palīdzi mums, mēs grimstam!” Un Viņš uz tiem saka: “Kam esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?” Un Viņš cēlās, apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums.