Svētrīts. Studijā mācītājs Ivars Jēkabsons.

Lasījums no 73. psalma

Pie Tevis es palieku vienmēr, Tu mani turi pie manas labās rokas,

Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā.

Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes!

Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!

Jo redzi, tie, kas neuzticībā no Tevis atstājas, iet bojā; Tu izdeldē tos, kas no Tevis atkāpjas.

Bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums; man ir prieks savu cerību likt uz Dievu To Kungu, lai paustu visus Tavus darbus.