Svētrīts. Studijā Liepājas baptistu Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis.

Lasījums no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas

Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to.