Svētrīts. Studijā mācītājs Pēteris Eisāns.

Lasījums no Marka evaņģēlija 3. nodaļas

Un Jēzus devās mājās. Un ļaudis atkal sapulcējās tām ka viņi nevarēja pat maizi paēst. Un, kad savējie  to dzirdēja, tad tie izgāja Viņu savaldīt. Jo tie sacīja: “Viņam navprāta.”

(..)

Tad Viņa māte un Viņa brāļi nāca un, ārā stāvēdami, un sūtīja pie Jēzus, lai viņu pasauc. Viņam apkārt sēdēja daudz ļaužu un tie sacīja viņam: “Redzi, Tava māte un Tavi brāļi, un Tavas māsas ārā Tevi meklē.” Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: “Kas ir Mana māte un Mani brāļi?” Uzlūkojis ap sevi sēdošos, Viņš sacīja: “Redzi – mana māte un mani brāļi. Jo, kas Dieva prātu dara, tas ir mans brālis un māsa, un māte.”