Svētrīts. Studijā priesteris Andris Ševels.

Lasījums no Marka evaņģēlija 4. nodaļas:

Tajā laikā visu dienu Jēzus mācīja ļaudis līdzībās. Tanī pat dienā, kad vakars bija iestājies, Jēzus tiem sacīja: „Pārcelsimies pretējā krastā!” Un tie, ļaudis atlaiduši, tā ka Viņš bija laivā, ņēma Viņu līdz, arī citas laivas bija pie Viņa. Un sacēlās liela vētra, un gāza viļņus laivā, tā ka laiva pildījās. Bet Jēzus gulēja laivas galā uz spilvena; un tie modināja Viņu un sacīja: „Mācītāj, vai Tev nerūp, ka mēs ejam bojā?”

Piecēlies, Viņš piedraudēja vējam un sacīja jūrai: „Paliec klusu, nomierinies!” Un vējš nostājās, un iestājās liels klusums.

Viņš tiem sacīja: Kāpēc jūs esat tik bailīgi? Vai jums vēl trūkst ticības? Viņi ļoti izbijās un jautāja viens otram: “Kā tev šķiet, kas Viņš ir, ka Viņam vēji un jūra paklausa?”