Svētrīts. Studijā Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes vikārs priesteris Elvis Rudovičs.

Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 5. nodaļas.

Brāļi attaisnotie caur ticību, mums ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un lepojamies ar Dieva godības cerību. Bet cerība nepieviļ, jo Dieva mīlestība ir ielieta mūsu sirdī ar svēto garu, kas mums ir dots. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Nez vai kāds būtu gatavs mirt par taisnīgo, lai gan par labdari kāds varbūt arī uzdrošinātos mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.