Svētrīts. Studijā priesteris Juris Jalinskis.

Lasījums no Lūkas evaņģēlija

Tajā laikā, kad bija sapulcējušies daudz ļaužu, tā ka tie spiedās cits citam virsū, Jēzus sāka runāt vispirms saviem mācekļiem: “Sargieties no farizeju rauga, kas ir liekulība!

Jo nav nekā apslēpta, kas netiktu atklāts, nedz slepena, kas netiktu uzzināts. Jo tas, ko jūs sacījāt tumsā, dzirdams būs gaismā, un, ko jūs istabās čukstējāt ausī, to sludinās no jumtiem.

Tomēr Es jums saku, saviem draugiem: nebaidieties no tiem, kas nonāvē miesu un pēc tam neko vairāk nespēj izdarīt. Bet Es parādīšu jums, no kā bīties, – bīstieties no tā, kuram pēc tam, kad ir nonāvējis, ir vara iemest ellē. Tieši tā Es jums saku: no šī bīstieties!

Vai tad piecus zvirbuļus nepārdod par diviem grašiem? Un tomēr neviens no tiem nav aizmirsts Dieva priekšā. Bet jums pat mati uz galvas ir saskaitīti. Nebaidieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzie zvirbuļi.”