Mākslas zinātnieka, kultūrteorētiķa un kuratora Kaspara Vanaga radošā darbība aizsākās 90. gados - viņš pildīja vidutāja lomu starp dažādām mākslas nozarēm, brīvā un ietekmju piepildītā atmosfērā realizējot mijiedarbību starp vizuālo mākslu, elektronisko mūziku, jauno mediju mākslu un literatūru. Tas viss kopumā veidoja radošo apvienību „OPEN”. Kā vietnē Arterritory.com raksta dzejnieks un publicists Sergejs Timofejevs: „OPEN” festivāli bija kas lielāks un revolucionārāks. Tā bija telpa, kur satikās šķietami nesavietojami sabiedrības slāņi – cilvēki ar zelta ķēdēm kaklā kustējās mūzikas ritmā līdzās mākslas koledžu studentiem, latvieši un krievvalodīgie sajuta brālību, pasauli aptvērušā lielā un jaunā universālā kultūrā.”

Šodien, pēc mākslas zinātnieka maģistra grāda iegūšanas Londonas Kortolda mākslas institūtā un vairāku gadu prombūtnes, Kaspars ir atgriezies Latvijā, lai kopā ar citiem speciālistiem rūpētos par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu, tā saturu un nozīmi. Par to, kā šīs rūpes izpaužas darba ikdienā, ko nozīmē laba vai slikta gaume un kā sev apkārt esošajai pasaulei piešķirt – vai ieraudzīt tajā – estētiskas kvalitātes, raidījumā „Talantu galerija”.