Kopš neatkarības atjaunošanas, divdesmit sešu gadu laikā - no Latvijas ir aizbraukuši aptuveni pusmiljons Latvijas iedzīvotāju. Tā ir oficiālā statistika. Šobrīd runājot par emigrāciju, mēs vairāk runājam par pēdējo emigrācijas vilni, kas Latvijā sākas pēc globālās 2008.gada ekonomiskās un finanšu krīzes. Aptuveni desmit gados aizbraukušie ir aptuveni ap 300 tūkstoši. Lai arī pēdējos gados emigrējošo skaits samazinās, tomēr cilvēki joprojām turpina pamest Latviju un meklē sev jaunas mājas, darbu un arī lielāku atalgojumu. Uz sarunu par iemesliem, kāpēc cilvēki joprojām turpina pamest Latviju un vai ir iespējams šo cilvēku aizplūšanu no Latvijas apturēt, esmu uzaicinājusi Latvijas Universitātes profesoru, migrācijas un demogrāfijas pētnieku Mihailu Hazanu.