Līgo vakarā raidījumā Zaļais vilnis botāniķe Anita Namatēva no Dabas aizsardzības pārvaldes stāsta par dzelteno dzegužkurpīti. Anita Namatēva vislaimīgākā ir tad, kad var iebrist pļavā un ieraudzīt kādu retumu. Šoreiz tā ir dzeltenā dzegužkurpīte.

Zāļu sieva Līga Eglīte iedvesmo lasīt spēka augus. Viņa saka, ka saulgrieži arvien turpinās, tikai saulīte ir tikai mazliet pagriezusies. Saulgriežu laikā jāpaspēj izpriecāties, jāspēj vērtīgās zāles salasīt un arī bērnus radīt. Tad nāks Pēteri un pēc tam jau siena laiks. Pļavas, kur viss vērtīgais izlasīts, tiks nopļautas.

Andrejs Briedis no Latvijas Dabas fonda skaidro glifosāta kaitīgo ietekmi uz dabu un cilvēkiem. Agrāk uz Jāņiem saimnieks savas pļavas nopļāva, tagad ceļojot pa laukiem var redzēt salmu krāsa pļavas. Andrejs Briedis norāda, ka pastāv iespēja, ka šī pļava ir nosmidzināta ar glifosātu saturošiem produktiem un pļava ir mirusi.