Zaļais vilnis kopā ar malakoloģi (gliemežu pētniece) Mudīti Rudzīti bradā pa vienu no retajām Latvijas upītēm, kur vēl dzīvo dažas ziemeļupes pērlenes. Mudīte Rudzīte jau gadiem novēro ziemeļupes pērlenes labsajūtu. Viņa atzīt, ka gliemenes diez vai jūtas labi, jo pasliktinās ūdens kvalitāte, arī pērleņu paliek mazāk.

Savukārt Jānis Rozītis no Pasaules dabas fonda un Zane Ruģēna no biedrības “Zemes draugi” spriež, kā sabiedrība var iesaistīties, ja vēlas, lai kailcirtēs neizcērt piekrastes mežus. Jo Zemkopības ministrija ir lēmusi dabas aizstāvju argumentos neklausīties un turpina virzīt iecerētos grozījumos par koku ciršanu mežā.