Daba savus unikālos darbības principus cilvēkam ļauj iepazīt ar fizikas palīdzību. Tā ir valoda, kurā pārtulkojot dabas spēkus un likumus, mainās arī cilvēces attīstība - aizvien labāk iepazīstot fiziku, aizvien prasmīgāk to izmantojam savā labā. Kādi fizikas vienādojumi un formulas savulaik mainījuši cilvēces gaitu? To jautāsim fiziķim, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Eksperimentālās fizikas katedras vadītājam Mārcim Auziņam.