12. un 13. gadsimts atstājis paliekošas pēdas tagadējā Latvijas teritorijā, kuras redzam, pastaigājoties pa Latvijas pilsētu ielām, gan šķirstot vēstures lappuses un pārliecinoties, kā dzīve mainījās, ienākot kristietībai šajā teritorijā un tai kļūstot par Livonijas sastāvdaļu.

8. un 9. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkā norisināsies starptautiska konference "Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā". Konferencē tiks aplūkots viens no Austrumbaltijas reģiona, ieskaitot Latvijas teritoriju, nozīmīgākajiem vēstures laikmetiem, pārejot no aizvēstures uz viduslaikiem.

Viduslaiku sākums Latvijas teritorijā bija vētrains posms - vietējie iedzīvotāji tiek pievērsti kristietībai, izteiktā lauksaimnieku zeme tiek izraibināta ar baznīcām un tai kalpojošām pilsētām. Pēc vikingu laikmeta kolīzijām kopš 12. gadsimta nogales reģiona vietējās sabiedrības saskārās ar jauniem, krusta karu kustības raisītiem izaicinājumiem, kas noveda gan pie jaunām sociālajām, politiskajām un kultūras attiecībām reģionā, gan arī Austrumbaltijas iekļaušanās latīņu kristīgās Eiropas kultūras lokā. Raidījumā Zināmais nezināmajā saruna ar vēsturnieku Latvijas Universitātes asociēto profesoru Andri Šnē.