Daļā sabiedrības valda uzskats, ka vārdi latvieši un svešatne ir saistāmi lielākoties ar Otro pasaules karu un bēgļu gaitām, kas savukārt saistāmas ar naidīgu varu iedarbību un mūsu tautas likteņa sarežģīšanu. Taču tas ir pārāk vienkāršots skatījums uz latviešu vēsturi. Latvieši svešus ceļus pasaulē gājuši jau krietni senāk nekā 20. gadsimta sākumā kara bēgļu gaitās. Arī 19. gadsimtā latvieši meklējuši sev mājvietu tālu prom no Latvijas teritorijas. Raidījumā Zināmais nezināmajā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieks Toms Ķikuts stāsta par to, kur devās latvieši, kad Latvijas kā valsts vēl nebija, un kāds bija latvieša - pasaules gājēja portrets tolaik.

Ar Toma Ķikuta pētījumu “Latviešu zemnieku koloniju izveidošanās Krievijas impērijas Eiropas daļā (19. gs. 40. gadi–1914. gads)”, kurā analizēta latviešu zemnieku izceļošana no Vidzemes un Kurzemes guberņām uz citām Krievijas impērijas teritorijām ar mērķi dibināt zemnieku saimniecību grupas (kolonijas) ārpus latviešu apdzīvotās pamatteritorijas plašāk var iepazīties internetā.

 

Latviešu kristieši Brazīlijā

Bailēs no pasaules gala un komunisma draudiem pagājušā gadsimta 20. gadu sākumā tūkstošiem Latvijas baptistu aizceļo uz Brazīliju. Tur spītējot slimībām un badam džungļu vidū tika ierīkota kolonija „Vārpa” – pirmais aizmetnis kristietības stiprināšanai šajā zemē. Ieskatu latviešu kristiešu darbībā Brazīlijā sniedz Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis.

Latvieši vienkopus kuplā skaitā ir vairakkārt izceļojuši uz Brazīliju: pirmo reizi tas bija 1890. gadā, kad tur devās cilvēki, kas meklēja auglīgu un brīvu zemi, ko apstrādāt. Šo izceļotāju vidū bija arī baptisti, kurus cara laikā ne visai ieredzēja toreizējā Baltijas guberņā. Otrais izceļošanas vilnis bija 20. gadsimta 20. gadu sākumā – runas par pasaules galu un bailes no sarkanā terora pēc Pirmā pasaules kara pulcēja kopā vairāk nekā 2000 baptistu, kuriem solīja, ka Brazīlijā, pasaules galam tuvojoties, šie ticīgie ļaudis uzreiz tiks uzņemti Debesu valstībā. Šī izceļošana ir iezīmīga ar civilizētas vietas izveidi džungļu vidū.