Pulicera prēmijas laureāts, amerikāņu politiskais komentētājs Čarlzs Krauthammers reiz teicis: Konservatīvie uzskata liberāļus par muļķiem, liberāļi konservatīvos par ļauniem”. Šis citāts lieliski parāda gan ievērojamo plaisu starp dažādām politiskām ideoloģijām, gan sabiedrībā valdošos uzskatus un stereotipus par vienu vai otru ideoloģiju un tās piekritējiem. Liberālismu vieni uzskata par vienīgo veidu, kā funkcionēt mūsdienu sabiedrībai, citi par sevi izsmēlušu un nemodernu domāšanas veidu, vēl kāds – par pilnīgi aplamu. Taču, vai lietojot šo jēdzienu ikdienā, mēs zinām, kas ir šī politiskā ideoloģija un kā tā radusies? Sākot ar angļu filozofu Džonu Loku līdz pat mūsdienām – ielūkojamies liberālisma attīstībā un pārmaiņās. Raidījumā Zināmais nezināmajā stāsta politologs Ivars Ījabs.