Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, par dabas skaitīšanu - Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanu.