Reģionālā laikraksta "Zemgales Ziņas" galvenā redaktore Agnese Leiburga par Platones dzeramā ūdens problēmām un to, kas tiek darīts, lai tās risinātu.