Atsāktas diskusijas par iespējamu neonikotinoīdu aizliegšanu lauksaimniecībā, lai pasargātu bites. Kaitēkļu atvairīšanas līdzeklis aizliegts jau piecus gadus, bet atsevišķas valstis pieļauj ar neonikotinoīdu kodinātu sēklu izmantošanu pavasarī. Vasaras rapšu audzētāji apliecina, ka citādi konkrēto kultūru nav iespējams izaudzēt. Turklāt aizliegums radīs zaudējumus, jo neesot alternatīvu kultūru. Dati gan liecina, ka rapšu platības Latvijā pēdējos gados krietni samazinājušās un biškopji pārliecināti, ka ķīmisko līdzekli jāaizliedz pilnībā.