Pirmā versija šobrīd skatāma izstādē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Džona Ficdžeralda Kenedija lasītavā,  amerikāņu mākslinieces Deboras Lagrasas izstādē "Kur tie lieli dūmi kūp: latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla". Māksliniece vairākas vasaras viesojusies Latvijā, strādājot Pedvālē un Aizputes rezidenču centrā „Serde”, viņas darbos krustojas latviešu tautas dziesmu un jūgendstila arhitektūras iedvesmotie simboli. Otra versija meklējama Dr. hist. Svetlanas Rižakovas pētījumā, kas nesen iznācis krieviski grāmatā „Cultura lettica: latviešu nacionālā kultūra un etniskā identitāte”, kam pielikumā ir arī CD ar vairāk kā 25 gadu garumā tapušām fotogrāfijām ar notikumiem, priekšmetiem un personībām, kas viņai likušās ieraudzīšanas un izpētes vērtas.  

Raidījumā dzirdēsit antropoloģi Svetlanu Rižakovu, mākslinieci Deboru Lagrasu un folkloras pētnieku Gunti Pakalnu.