Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna gadu mijā.