Kādus tik apzīmējumus neizdomā cilvēki, lai godātu savus elkus. Visbiežāk, protams, sastopami visdažādākie karaļi un karalienes. Amerikāņu dziedātāja Nīna Simouna tika dēvēta par „soulmūzikas augsto priesterieni”. Un patiesi – viņu klausoties ļaudis aizmirsa par laiku un telpu, gaisā virmoja vien suģestējošā balss un klavieres.