Valsts Kontrole atzinusi, ka daudzdzīvokļu ēku drošība Latvijā ir neapmierinoša. Pašvaldību savienības rīcībā esošie dati liecina, ka 22,7% no visa Latvijā esošā dzīvojamā fonda ir sliktā tehniskā stāvoklī. Kas izdarīts pēdējos gados? Izmantojot “ Altum” daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmu, ar ES atbalstu par 166 miljoniem eiro nosiltināti 10% daudzdzīvokļu māju. Ko plāno darīt valdība un ko rosina pašvaldības, lai sakārtotu dzīvojamo fondu?

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš vērtē, ka Latvijā trūkst konsekventas mājokļu politikas. Ja pagājušā gadsimta 90. gadu beigās notika mājokļu denacionalizācija un privatizācija, tad vēlāk valdīja uzskats, ka mājokļu politiku sakārtos pats tirgus, tomēr tas nav noticis.

Pašvaldību pienākums ir atbalstīt mazturīgās un daudzbērnu ģimenes, visā Latvijā pabalstiem gadā tiek tērēti ap 15 miljoni eiro. Tukuma novada domes speciāliste mājokļu jautājumos Ligita Proņina stāsta, ka pērn pašvaldība dzīvokļa jautājumā palīdzēja 40 mazturīgām un daudzbērnu ģimenēm un 12 speciālistiem. Viņa atzīst, ka dzīvojamais fonds Tukumā ir novecojis un šobrīd pašvaldības rīcībā ir ap 900 neprivatizēti dzīvokļi. Šogad palielinātas īres maksas.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis stāsta, ka janvāra beigās tiks saņemti OECD ieteikumi jaunas atbalsta programmas veidošanai, kas veicinātu īres māju būvniecību.

Latvijas Pašvaldību savienība uzskata - lai atjaunotu dzīvojamo fondu, īres maksai būtu jābūt 3 līdz 5 reizes lielākai nekā šobrīd. Būtiska problēma ir arī dzīvokļu īpašnieku nevēlēšanās uzņemties atbildību par savu īpašumu. LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš vērtē, ka jābūt valsts atbalsta programmai, lai sekmētu pašvaldību kapitālsabiedrību īres māju būvniecību.

Latvijā liela problēma ir iedzīvotāju zemā maksātspēja. Ar mājokli saistītie izdevumi sagādā finansiālas grūtības 75,6% mājsaimniecību. Savukārt, 80,9% mājsaimniecību nevar atļauties īrēt labiekārtotu dzīvokli, netērējot par to vairāk nekā 30% no mājsaimniecības ienākumiem.

Sižets tapis sadarbībā ar Latvijas Banku.